Autodesk Application Manager 5.0.142.9

Autodesk Application Manager 5.0.142.9

Autodesk Inc. – Shareware
Quản lý ứng dụng Autodesk là một giải pháp phân phối phần mềm dựa trên đám mây với một thành phần máy tính để bàn mà thông báo cho người sử dụng Cập nhật sản phẩm và tài sản tương tự như khi chúng trở nên có sẵn. Nó bao gồm một thành phần phần mềm máy tính để bàn (khoảng 20 MB) tự cài đặt với tất cả Microsoft Windows dựa trên Autodesk 2015 sau này và các sản phẩm suites. Quản lý ứng dụng thay thế LiveUpdate.

Tổng quan

Autodesk Application Manager là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Autodesk Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.477 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Autodesk Application Manager là 5.0.142.9, phát hành vào ngày 10/08/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/03/2014.

Autodesk Application Manager đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Autodesk Application Manager Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Autodesk Application Manager!

Cài đặt

người sử dụng 1.477 UpdateStar có Autodesk Application Manager cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Autodesk Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản